Lekplatser i området

Det finns sex lekplatser, varav ett ute gym i området.

Diamantvägen (Liten)

Fjädergunglek Klimp, Gungställning Mira, Gungsits Bimp x2.

Sikahjortsvägen (Liten)

Fjädergunglek Klimp, Gungställning Mira, Gungsits Bimp x2, Uniplay Lekhus och bänkbord.

Beryllvägen (Mellanstor)

Fjädergunglek Turtle, Gungställning Mira, Gungsits Katja x2, Sandlåda Leon, Unimi Jarro, Karusell
Roty och bänkbord.

Bäverstigen (Mellanstor)

Fjädergunglek Turtle, Gungställning Mira, Gungsits Katja x2, Sandlåda Leon, Unimi Jarro, Karusell
Roty, Uniplay Lekhus och bänkbord.

Lärkvägen (Stor)

Zingo Roko, Gungställning Mira, Gungsits Bimp x2, Gungsits Bump x2, Sandlåda Leon, Active 4000,
Uniplay Agrypso, Gunga Lillie och bänkbord.

Rubinvägen (Ute gym)

Anläggningarna på utegymmet har rivits, då de inte längre var funktionsdugliga. Dessa har ersatts av
en multitränare, en bänkpress i liggande ställning och en benpress.

 

Lekplatserna besiktigas varje år av en godkänd besiktningsman.