Magnus Ericsson

Ordförande

Blåmesvägen 3

Mobil: 0707 – 88 35 09

Ansvarsområden

TVS

IT-frågor

Facebook

Björn Rudbäck

Sekreterare

Lodjursvägen 7

Mobil: 0708-70 53 13

Ansvarsområden

Arkiv

Registeransvar

Frida Leandersson

Kassör

Igelkottstigen 3

Mobil: 0735 – 93 00 55

Ansvarsområden

Informera styrelsen om ekonomin i föreningen

Joakim Hallberg

Ledamot

Agatvägen 6

Mobil: 0734 – 23 86 80

Ansvarsområden

Park- och grönområden

Johan Johansson

Ledamot

Gulsparvvägen 4

Mobil: 0708 – 25 79 79

Ansvarsområden

Vägbelysning

Bollplan

Lekplatser

Niklas Rutgersson

Ledamot

Agatvägen 4

Mobil: 0723 – 10 86 44

Ansvarsområden

Vägar

GC-vägar

Trottoarer

Parkeringsplatser

Hundlatrin

Britt-Marie Magnusson

Suppleant

Hermelinstigen 3

Mobil: 0706 – 47 52 86

Ansvarsområden

Medlemskontakter

Välkomstfolder

Helena Johansson

Suppleant

Safirvägen 3

Mobil: 0737 – 59 53 51

Ansvarsområden

Biträder Niklas Rutgersson med vägar

Hundlatrin

Marcus Kjellberg

Suppleant

Granitvägen 5

Mobil: 0707 – 48 91 32

Ansvarsområden

Biträder Björn Rudbäck i sekreterarfrågor

IT-frågor