Magnus Ericsson

Ordförande
Mobil: 0707 - 88 35 09
Ansvarsområden
IT-frågor
Facebook

Andreas Ekeblad

TF. Sekreterare
Mobil: 0701-49 37 82
Ansvarsområden
Arkiv
Registeransvar

Frida Leandersson

Kassör
Mobil: 0735 - 93 00 55
Ansvarsområden
Informera styrelsen om ekonomin i föreningen

Joakim Hallberg

Ledamot
Mobil: 0734 - 23 86 80
Ansvarsområden
Park & grönyteområden

Johan Johansson

Ledamot
Mobil: 0708 - 25 79 79
Ansvarsområden
Vägbelysning
Bollplan
Lekplatser
Parkeringsplatser

NiCklas Rutgersson

Ledamot
Mobil: 0723 - 10 86 44
Ansvarsområden
Vägar
GC-vägar
Trottoarer

Britt-Marie Magnusson

Suppleant
Mobil: 0706 - 47 52 86
Ansvarsområden
Medlemskontakter
Välkomstfolder

Helena Johansson

Suppleant
Mobil: 0737 - 59 53 51
Ansvarsområden
Biträder Niklas Rutgersson med vägar
Hundlatrin