Våra Trafikregler

Följande trafikregler gäller i området.

Högerregeln

Högerregeln innebär att trafik från höger skall lämnas företräde om inte skyltar anger annat och denna trafikregel gäller givetvis generellt även inom Myggenäs.

 

Det är tyvärr en utbredd missuppfattning att kringfartsvägarna har företräde framför anslutningsvägarna: Exempelvis skall trafikanter på nedre Fågelvägen på väg mot skolan lämna företräde till trafik ut från Lövsångarvägen och de andra anslutningsvägarna från höger, trafikanter på Mällbyvägen mot Almö Livs skall lämna företräde till trafik ut från Rådjursvägen och de andra vägarna från höger.

 

Trafik ut från anslutningsvägarna skall givetvis lämna företräde till trafiken från höger på kringfartsvägarna. Alla vägar i området är likvärdiga, högerregeln gäller således alltid. Särskilt måste påminnas om högerregeln vid T-korsningen vid MFKs klubbstuga och i T-korsningen efter rondellen in mot Almö Livs.

Utfartsregeln

Utfartsregeln innebär att trafik från tomt, parkering, gång/cykelbana och bensinstation alltid har plikt att väja.

Var rädd om barnen

Hastighetsbegränsning är 30 km/tim Oavsett vilket fordon eller typ av moped det är fråga om gäller 30 km/tim som högsta tillåtna hastighet på vägarna i Myggenäs.

Parkering

 

Skylten med stort P som finns på våra parkeringar, vad betyder den egentligen?

P-skylten anger att parkering är tillåten alla dagar. På vardagar (utom dagar före sön- och helgdag) får du parkera högst 24 timmar i en följd, sedan ska fordonet/släpet flyttas.

Besöksparkering

I området finns sju besöksparkeringar. Dessa är avsedda för besökare. Det är inte tillåtet att parkera husvagnar, släpvagnar eller ställa upp båtar eller annat på besöksparkeringarna. Uppställningarna stör i många fall utsikten för de fastighetsägare som bor i närheten av besöksparkeringarna.

Regler för fri sikt och höjd

Fastighetsägare skall tillse att fri sikt råder i vägkorsningar och tomtutfarter. Hur detta skall utföras framgår av informationsbladet,

Regler för fri sikt och höjd